We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Noves prestacions en el Controlador Dinàmic de Potència per a inversors fotovoltaics CDP

La nova versió de firmware dels productes CDP (CDP-0 i CDP-G) incorpora vàries novetats que incrementen les prestacions d'aquesta gamma de solucions i els fan més versàtils i interconnectables amb encara més models d'inversors.

Els dispositius CDP permeten regular la potència generada pels inversors fotovoltaics al valor de consum de la instal·lació (o altre seleccionable) per assegurar que no s'injecti potència excedent a la xarxa. Això permet legalitzar la instal·lació d'autoconsum en aquells llocs en els quals es requereixi garantir la injecció 0 a xarxa.

A la llista ja existent, en versions anteriors, d'inversors controlables per comunicacions RS485, ara s'afegeixen els següents inversors (consultar la llista completa d'inversors controblables):

 • FRONIUS (models Galvo i Symo amb sistema Datamanager 2.0, la qual cosa permet a l'usuari fer la regulació de potència via RS485 amb el CDP i en el mateix port o amb el dispositiu DatamanagerBox, utilitzar el software de Fronius per veure les dades de l'inversor)
 • DELTA (incorporació dels models RPI)
 • SMA (per comunicació RS485 sense necessitat de l'accessori de limitació de potència. Es pot garantir la regulació de potència via RS485 amb el CDP i en paral·lel l'usuari pot utilitzar la comunicació bluetooth de l'inversor SMA amb el software específic de SMA per veure les dades de l'inversor)
 • KACO New Energy

A més, CIRCUTOR publica a la seva pàgina web per a cada marca d'inversor la següent documentació:

 • Nota d'aplicació per ajudar a l'usuari en la connexió i programació entre el CDP i l'inversor
 • Autocertificat injecció zero

Amb aquestes noves marques d'inversors, els dispositius CDP permeten la gestió de les marques amb més presència al mercat.

Addicionalment a la gestió i regulació d'aquests nous inversors, la nova versió disponible tant per a CDP-0 com per a CDP-G, incorporen les següents prestacions:

 • Configuració d'un valor mínim de reserva de producció per treballar amb GENSETS (Grups electrògens)
 • Possibilitat de limitar injecció de corrent cap a GENSETS.
 • Activació remota manual del relé de corrent inversa
 • Possibilitat de rebre fins a 15 connexions d'altres dispositius (via MODBUS/TCP)
 • Monitorització de més de 50 variables de cada CVM-Mini connectat al CDP (via MODBUS/TCP)
 • Descàrrega d'arxiu .csv de configuració del CDP
 • Regulació de variació del valor d'injecció (Injection margin) mitjançant comunicacions externes

Això converteix els controladors CDP en els dispositius més complets del mercat en quan a la gestió dels inversors i al seu torn, en quan a la monitorització dels fluxos d'energia de la instal·lació (consum usuari, consum/injecció xarxa i producció fotovoltaica).


Els dispositius CDP i els projectes en els quals han format part en els 2 anys de presència en el mercat, han rebut nombrosos premis com el Premi EuroSolar 2014, el Premi excel·lència energètica 2015 o Premi a les 100 millors idees d'actualitat econòmica 2014, entre altres.

A més, els CDP han permès la legalització de nombroses instal·lacions com per exemple:

 • Instal·lació autoconsum a escola de negocis ESADE, en edifici CREAPOLIS (St.Cugat del Vallès)
 • Instal·lació autoconsum a Pàmies Hortícoles, empresa d'agroalimentació (Balaguer)
 • Instal·lació autoconsum amb recàrrega vehicle elèctric en concessionari BMW Premium (Almeria)
 • Instal·lació autoconsum en edifici corporatiu BBVA (Madrid)
 • Instal·lació autoconsum amb recàrrega vehicle elèctric a Las Norias, empresa d'agroalimentació (Almeria)
 • Instal·lació autoconsum a Zurc, industria fabricació electrònica de potència (Barcelona)
 • Instal·lació autoconsum en Poliesportiu Municipal de Berango (Biscaia) (la 1ª instal·lació d'autoconsum legalitzada al País Basc)
 • Instal·lació autoconsum en hotel Zenit (Bilbao)
 • Instal·lació autoconsum en centre d'assistència mèdica primèria (Balaguer)
 • etc.

Llista completa de models controlables

 

CDP-0. Controlador Dinàmic de Potència, injecció zero: Llista completa de models controlables

 
 

CDP-G. Controlador Dinàmic de Potència amb gestió de la demanda: Llista completa de models controlables

 

Més información

 

Controlador dinàmic de potència amb gestió de la demanda

 
 

Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Bateries de condensadors automàtiques amb maniobra híbrida OPTIM HYB

Màxima precisió en la compensació

 
No totes les instal·lacions necessiten el mateix equip de compensació

Els sistemes cap cop més desequilibrats, sumats a la implantació dels nous comptadors digitals, capaços de registrar de manera individual la reactiva en cadascuna de les fases, tant de caràcter inductiu com capacitiu, ens ha fet tornar a reinventa la compensació de l'energia reactiva.

 
Les bateries de condensadors tradicionals no garanteixen eliminar la reactiva

L'ús de sistemes de compensació  tradicionals, mesurant sobre una única fase i compensant amb condensadors trifàsics, provoquen una subcompensació o sobrecompensació del sistema, registrant valors de reactiva en el comptador de companyia i no garanteix l'eliminació de penalitzacions en la factura dels clients.

Gràcies a l'ús d'una compensació híbrida (amb 3 transformadors de corrent), el nou sistema patentat

 
 

 

 

 

 

 

per CIRCUTOR, ens permet compensar qualsevol tipus de consum connectant de manera ràpida, mitjançant tiristors, condensadors monofàsics entre fase i neutre. Aquests condensadors són substituïts per condensadors trifàsics quan s'estabilitza una demanda trifàsica, quedant d'aquesta manera habilitats els condensadors monofàsics a l'espera de noves necessitats de compensació ràpida i/o desequilibrades a la xarxa.


UNA REALITAT. Amb una bateria de condensadors tradicional:Amb una bateria de condensadors tradicional

LA SOLUCIÓ. Amb una bateria de condensadors OPTIM HYB:

Amb una bateria de condensadors OPTIM HYB


Reinventant la compensació d'energia reactiva

Bateries de condensadors híbrides

El canvi a nivell mundial de comptadors mecànics per comptadors digitals multifunció, capaçaos de mesurar l'energia reactiva fase a fase, obliga a canviar el concepte de compensació de l'energia reactiva.

Davant aquest nou panorama, per garantir l'eliminació total de penalitzacions per concepte de reactiva en les factures elèctriques de l'usuari, CIRCUTOR ha patentat les bateries híbrides, sèrie OPTIM HYB, capaços de mesurar igual que el comptador de companyia i compensar l'energia reactiva individualment en cadascuna de les fases.

Garantia de 0 € *

Garantia de 0 €

 

La mesura trifàsica, la velocitat de resposta i la compensació individual per fase ens dona la suficient seguretat per garantir al cliente 0€ per concepte de reactiva en la seva factura elèctrica.

* Sota una correcta selecció de l'equip i subjecta a les condicions de Garantia CIRCUTOR.


No te la juguis amb la reactiva

5 anys de garantia

Independentment del sector o de la potència consumida, el panorama elèctric actual ens fa trobar càrregues desequilibrades en tot tipus d'instal·lacions.

Les bateries Optim HYB de CIRCUTOR ofereixen Seguretat Exclusiva de 0€ * en penalització de reactiva, i perquè estem segurs et donem una garantia de 5 anys sobre l'equip.

* Sota una correcta selecció de l'equip i subjecta a les condicions de Garantia CIRCUTOR

Comerços

Energia reactiva en comerços

 

Compensació de càrregues connectades entre fase i neutro (màquines de fred, enllumenat, climatització…).

 

Catàleg: Bateries de condensadors OPTIM HYB

 
 

Fitxa de les Bateries de condensadors automàtiques amb maniobra híbrida OPTIM HYB (fitxa tècnica, manual, catàleg, etc.)

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Revoluciona

Regulador i Analitzador de Xarxes a un preu especial

             
 

Preu Net especialRegulador + Analitzador de Xarxes per un preu promocional durant un temps limitat.

  

* Preu promocional vàlid fins el 30 de setembre de 2014.

 
 

El primer pas cap a l'eficiència energètica.

 

Amb el Computer SMART III coneixereu tots els paràmetres elèctrics, tant de la vostra bateria de condensadors, com de la instal·lació, per poder optimitzar els costos energètics.
 Regulador de Energía Reactiva + Analizador de redes trifásicas
 Computer SMART III mesura anàlogament el comptador de companyia, d'aquesta manera optimitzarà la vostra bateria de condensadors i evitarà futures penalitzacions.

 

Computer SMART IIIRegulador

                                     
Tipus Codi 
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés R13851
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés R13862
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TC
 Regulador + 2 Transformadores de medida TC

                                                                                                                                                                                                                                                 
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés  +  TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TP
 Regulador + 2 Transformadores de medida TP

                                                                                                                                                                                                             
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés   TP-23 (x2) 100/5 A 
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
 
                 
 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
    
 

Nou controlador dinàmic de potència amb gestió de la demanda

CIRCUTOR ha desenvolupat els darrers anys algunes de les solucions més innovadores i punteres en el sector de l'autoconsum fotovoltaic a Espanya, liderant iniciatives i moviments per facilitar els processos de legalització de les instal·lacions interconnectades a xarxa per a autoconsum amb injecció zero.

Això ha permès posicionar a CIRCUTOR com l'empresa que ofereix la gamma de solucions més extensa en el mercat espanyol i amb més flexibilitat de control.

La gamma de solucions CDP de CIRCUTOR permeten a més realitzar un control per fase de les instal·lacions per aprofitar al màxim el rendiment dels inversors. CIRCUTOR reforça la seva aposta per oferir al mercat solucions per a l'autoconsum fotovoltaic i complementa així la seva gamma de controladors dinàmics de potència (CDP) oferint més opcions per gestionar de forma eficient la generació distribuïda d'energia.

Com a detall per finalitzar aquest any 2014, CIRCUTOR treu al mercat el CDP-G, el nou Controlador Dinàmic de Potència amb gestió de la demanda. Aquest equip permet garantir una injecció a xarxa controlada (o evitar la injecció a xarxa, com en el cas d'Espanya), però al mateixi temps aprofitant al màxim els excedents de radiació solar per al seu ús en els consums elèctrics de la instal·lació.

El CDP-G incorpora totes les prestacions del CDP-0 i afegeix noves funcions, la qual cosa el converteix en un dispositiu de gran flexibilitat especialment per al seu ús en el sector domèstic i terciari.

Algunes de les principals prestacions del CDP-G són:

 • Capacitat de controlar les principals marques d'inversors
 • Aprofitament d'excedents de producció fotovoltaica
 • Monitorització via Web (Smartphone, Tablet o PC)
 • Pantalla amb informació de consum, producció FV, consum de xarxa i activació de les càrregues gestionables
 • Comunicacions Modbus/TCP per a integració en SCADA

Això el converteix en el dispositiu idoni per optimitzar una instal·lació fotovoltaica emprada per a autoconsum en aplicacions com:

 • Gestió de bombes de calor
 • Escalfament d'aigua mitjançant la utilització de termo-acumuladors (piscines, vivendes)
 • Bombeig d'aigua i aplicacions de rec
 • Producció d'aire comprimit

D'aquesta forma, CIRCUTOR segueix mantenint el lideratge en el sector de l'autoconsum fotovoltaic amb les solucions tecnològicament més avançades del mercat, oferint així, els millors productes als seus clients.

 

Més informació: Controlador dinàmic de potència amb gestió de la demanda

 

Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Revoluciona

Condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR a un preu especial

               
 

Preu condensadors Heavy Duty

 
 

Condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR a un preu especial.

  
 

Els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR us garanteixen:

 

Major durabilitat.

 
   
 • ––Màxima qualitat en el propilè d'origen europeu.
 •  
 • ––Gruix del dielèctric optimitzat per a una major durada.
 •  
 

Major continuïtat de servei.

 
   
 • Tecnologia d'autoregeneració, que garanteix un mínim de pèrdues de capacitat.
 •  
 • Tecnologia de fusible intern. Assegura la desconnexió del condensador evitant situacions perilloses.
 •  
 

Seguretat garantida.

 
   
 • ––Sistema de seguretat per sobrepressió. Per garantir la correcta desconnexió de l'element condensador.
 •  
 • –Tecnologia de Gas inert. Completa eliminació de riscos de foc i fuites.
 •  
 

Condensadores Heavy Duty

                 
 

Tecnologia d'avantguarda CIRCUTOR.

 
   
 • ––Major capacitat de corrent: 1.8 x In, 2.5 x In short time.
 •  
 • ––Major tolerància als corrents de pic: 400 x In.
 •  
 • ––Major vida útil: 150.000 h.
 •  
 • ––Major resistència a la temperatura: -50/D, fins a 65 °C.
 •  
 • ––Més segur i innocu: gas inert.
 •  
 • ––Més eficient: les menors pèrdues de la seva classe, només 0,4 W/kvar.
 •  
 • ––Més garantia: 4 anys.
 •  
 • ––Lliurament més ràpid: més de 15.000 unitats en estoc.
 •  
 • Altitud: fins a 4.000 metres sobre el nivell del mar.
 •  
 
 Tecnología condensadores Heavy Duty
 

Lliurament immediat.
 
Més de 15.000 unitats en estoc.

 

Condensadors trifàsics tubulars amb terminal faston: Sèrie CLZ-FPT.
 Condensadors trifàsics tubulars amb regleta de connexió: Sèrie CLZ-FP.

  
Premeu aquí per descarregar en format pdf PDF aquesta promoció: es  en  fr  de  pt  pl
                 
  

Consulteu el nostre article especialitzat per conèixer la tecnologia Heavy Duty de CIRCUTOR.

 
 
 
                 
 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
    
 

Nova gamma MDC per al control de la màxima demanda

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius, per a tot tipus de consumidors, sigui l'aplicació de diferents fórmules per a la reducció de la factura elèctrica. Per tenir èxit en aquest àmbit, CIRCUTOR ha desenvolupat el nou sistema de gestió de màxima demanda i control de potència: Nova gamma MDC (MDC 4 i MDC 20).

 

El principal objectiu de la nova gamma MDC de CIRCUTOR és la de realitzar el control de la màxima demanda d'una instal·lació. Per assolir aquest objectiu, l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que han de ser no prioritàries) a la fi d'assegurar que no s'excedeixi la potència màxima contractada, evitant ensurts en el rebut elèctric. A més, la gamma estesa MDC-20 permet un control per tarifes per adequar la connexió de las càrregues als períodes de menys cost energètic, evitant pics de consum per simultaneïtat de càrregues.

 

MDC-4: Analitzador per al control de la màxima demanda per nivell.

                 
MDC-4 Control máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions por excés de potència.
 •  
 • Disposa d'un analitzador de xarxes integrat.
 •  
 • Rellotge intern per a la sincronització de maxímetre.
 •  
 • Gestiona fins a 4 sortides independents.
 •  
 • Evita excessos per simultaneïtat en la connexió de càrregues.
 •  
 • Permet ajustar el vostre contracte a la realitat de la vostra instal·lació.
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-4. Control per nivell de màxima demanda.
 

 
 
 

MDC-20: Registrador de dades amb servidor web per a la gestió de la màxima demanda

                 
MDC-20 Gestión máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 •  
 • Gestiona fins a 6 sortides i 8 entrades independents.
 •  
 • Connexió/desconnexió de càrregues segons prioritat programada.
 •  
 • Gestiona de fins a 48 entrades/sortides remotes per comunicacions RS-485 (usant LM 4I/O).
 •  
 • Controla automàticament la màxima demanda segons condicions, aplicant calendaris, perfils, etc.
 •  
 • Simula el comportament del sistema segons programació de l'equip.
 •  
 • Envia correus electrònics amb missatges personalitzats.
 •  
 • Guarda històrics superiors a un any.
 •  
 • Compatible amb qualsevol mestre de comunicació XML.
 •  
 • Genera i enregistra variables personalitzables per l'usuari (EnPI, %, kg, CO2, Euros, etc.).
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-20. Control predictiu de màxima demanda.
 

 
 
                 
  

Article: Com evitar penalitzacions per màxima demanda.

 
 
 

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT