We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Revoluciona

Regulador i Analitzador de Xarxes a un preu especial

             
 

Preu Net especialRegulador + Analitzador de Xarxes per un preu promocional durant un temps limitat.

  

* Preu promocional vàlid fins el 30 de setembre de 2014.

 
 

El primer pas cap a l'eficiència energètica.

 

Amb el Computer SMART III coneixereu tots els paràmetres elèctrics, tant de la vostra bateria de condensadors, com de la instal·lació, per poder optimitzar els costos energètics.
 Regulador de Energía Reactiva + Analizador de redes trifásicas
 Computer SMART III mesura anàlogament el comptador de companyia, d'aquesta manera optimitzarà la vostra bateria de condensadors i evitarà futures penalitzacions.

 

Computer SMART IIIRegulador

                                     
Tipus Codi 
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés R13851
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés R13862
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TC
 Regulador + 2 Transformadores de medida TC

                                                                                                                                                                                                                                                 
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés  +  TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2)  100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 5 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TC 8 (x2) 1500/5 A
  

Regulador + 2 Transformadors de mesura TP
 Regulador + 2 Transformadores de medida TP

                                                                                                                                                                                                             
Regulador   Transf. Rel. transf.  
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés   TP-23 (x2) 100/5 A 
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 100/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-23 (x2) 250/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 500/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 800/5 A
Computer SMART III 6 Regulador d'energia reactiva amb 6 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
Computer SMART III 12 Regulador d'energia reactiva amb 12 relés + TP-812 (x2) 1000/5 A
 
                 
 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
    
 

Analitzadors de xarxes per a panell, CVM-B100, CVM-B150

CIRCUTOR, continuant amb el seu constant esperit innovador, ofereix una nova solució en el camp dels Analitzadors de xarxes per a panell.

Analitzadors de xarxes en quatre quadrants amb mesura de consum elèctric i possibilitat de visualitzar nous paràmetres com cost o emissions de CO2 en la mateixa pantalla del dispositiu.

Les seves innovadores interfícies gràfiques SCV (Slide, Choose & View) permeten adaptar-se a les més exigents necessitats de visualització de dades per pantalla.

Els nous CVM-B són analitzadors de xarxes per Mitja/Baixa tensió capaços de ser instal·lats en sistemes de 600 kV i fins a 10 kA.

ImagenNov-Web-22Major mesura amb classe.

En formats de 96x96 (CVM-B100) i 144x144 (CVM-B150) seran l'equip de monitoratge perfecte per tots aquells punts de mesura emblemàtics o d'alta preponderància en les instal·lacions elèctriques. Gràcies al seu acurat i atractiu disseny frontal i a la seva nova interfície SCV, permet a l'usuari la visualització de qualsevol paràmetre en combinació amb d'altres en la mateixa vista de pantalla.

Major mesura de paràmetres:

Es tracta d'analitzadors de xarxes CVM que permeten un ampli ventall de visualització de paràmetres elèctrics, des de tensions, corrents i potències compostes o per fase, descomposició fins al 51è harmònic i consums d'energia de fins a tres tarifes diferents.

Major simplicitat.

El seu teclat de tres botons tàctils i retroil·luminats, amb llum blanca, permet accedir a múltiples pantalles de monitoratge de dades d'una manera ràpida i senzilla, controlant la interfície d'usuari SCV. Aquesta nova tecnologia aplicada a equips de mesura industrials, ofereix, a més, una protecció frontal IP65 gràcies al disseny d'una sola peça sense esquerdes.  

Major claredat de visualització.

La tecnologia utilitzada en la seva pantalla gràfica d'alt contrast i d'alta lluminositat, donen a aquests analitzadors de xarxes un toc de sofisticació i actualitat aplicats a la mesura de paràmetres en camp.

ImagenNov-Web-1

Major informació per pantalla.

Els CVM-B aporten més informació a l'usuari, ja que permeten tenir en tres modes de visualització (1, 3 ó 4 paràmetres) qualsevol dada mesurada o calculada, amb representació analògica individual i valors de màxims i mínims cadascun, i amb data i hora respectivament.

ImagenNov-Web-3Major control del que ha passat a la vostra instal·lació.

Els CVM-B integren llistat dels 50 últims esdeveniments (log), la qual cosa us permet determinar possibles manipulacions o interaccions amb l'equip o la instal·lació en un moment puntual.

Tanmateix disposa d'un altre llistat amb les darreres 50 alarmes activades / desactivades o enclavades, segons la programació d'aquestes alarmes. El seu indicador LED vermell d'alta intensitat lumínica avisa de qualsevol paràmetre en alarma.

Major integració de sèrie.

Els CVM-B integren 2 entrades per a selecció de tarifes o detecció d'estats lògics, 2 sortides a transistor per a generació d'alarmes o impulsos i 2 sortides a relé per a control d'alarmes. A més, integren comunicació RS-485 amb protocol Modbus o BacNET seleccionable.

Major flexibilitat en la integració.

Els CVM-B són equips expansibles fins a 4 mòduls, entre els que es troben entrades/sortides digitals, Entrades/Sortides analògiques, Comunicacions Modbus/TCP, LonWorks, M-BUS i la possibilitat de tenir en un mòdul d'expansió amb registre de dades o datalogger,  amb servidor WEB i servidor XML integrat, gràcies a la plataforma PowerStudio allotjada en el mateix mòdul d'expansió.

        

   

Més informació:
 Analitzador de xarxes d'altes prestacions Sèrie CVM-B

 
 

ReadWatt. Captador d'impulsos per a lectura de contadors

 

Captador de impulsos ópticos para lectura de contadores de energía

 

 

 

Indústria

 

Us agradaria disposar dels mesuraments del vostre comptador d'energia?

 

Fins ara, a la indústria li suposava un gran desemborsament i aturades de producció obtenir els seus consums energètics en capçalera d'instal·lació, pel fet de no tenir accés a les lectures del comptador.

 
 Curva de carga extraída del contador
 
Corba de càrrega extreta del comptador
 

Ara sí que podeu d'una manera senzilla amb el Readwatt, el nou producte de CIRCUTOR, llegir de forma còmoda els mesuraments del vostre comptador d'electricitat, sense modificar el circuit elèctric i amb un estalvi respecte d'altres opcions de mesura de com, a mínim, un 40%.

 
Readwatt con su cable
 
Readwatt amb el seu cable
 

Fins ara, per saber aquests consums s'havia d'optar per una de les següents opcions:

 
   
 1. Instal·lar un comptador propi o en paral·lel al de la companyia elèctrica. La qual cosa suposa a més de gestions administratives amb la companyia, un desemborsament important i la necessitat de pagar el manteniment d'aquest comptador.
 2.  
 3. Instal·lar un mesurador energètic amb els seus transformadors de corrent, que implica tallar el subministrament elèctric general i realitzar complexes cablejats elèctrics, a més de ser una inversió en equips elevada.
 4.  
  

Readwatt instalado en un contador de CIRCUTOR A continuació resoldrem els dubtes més habituals respecte d'aquest nou sistema de mesurament energètic:

 

És legal usar Readwatt? Sí, ja que no es modifica res de la instal·lació del vostre comptador habitual.

   

Puc fer servir Readwatt amb el meu comptador? Sí, l'únic requisit és que el vostre comptador disposi de sortida de comptatge mitjançant emissor d'impulsos òptics (veure imatge adjunta).

 

Com s'instal·la el Readwatt? El Readwatt s'instal·la en tres senzills passos:

 
   
 1. Ubicar-lo davant la sortida d'impulsos òptics del vostre comptador mitjançant l'adhesiu.
 2.  
 3. Alimentar-lo amb la font d'alimentació adjunta.
 4.  
 5. Rebre les dades en un programari de gestió energètica com el PowerStudio / EDS de CIRCUTOR, o en un programari mestre Modbus/RTU.
 6.  
  
Instalar el Readwatt es rápido y sencillo
 
Instal·lar el Readwatt és ràpid i senzill
 

Les aplicacions de Readwatt són múltiples. Aquí enumerem les principals:

 
   
 •  

  Petita i mitjana indústria: conèixer el vostre consum energètic de forma precisa, i ajustar-lo segons us interessi: per màxima demanda, per correcció d'energia reactiva (necessita dos Readwatts), per correcció d'hàbits de consums energètics no adequats.

   
 •  
 •  

  Instal·ladors i empreses de consultoria energètica: per oferir els seus serveis de millora energètica i de valor afegit de forma ràpida, senzilla i no invasiva.

   
 •  
 •  

  Companyies comercialitzadores d'electricitat i energia en general: per conèixer les corbes de consum de potencials clientes i oferir-los tarifes ajustades a les seves necessitats.

   
 •  
 •  

  Cadenes d'empreses de serveis o producció (grans Superfícies, alimentació, etc.): ja que podran saber, centralitzar i supervisar els seus consums energètics de forma àgil i senzilla. Tot això els permetrà una millor gestió energètica i una major capacitat negociadora amb els proveïdors d'energia.

   
 •  
 

Si desitgeu conèixer i provar el nou Readwatt no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres.

                 
  

Més informació a la fitxa de producte:
 Captador d'impulsos òptics per a lectura de comptadors d'energia ReadWatt.
 

 
 
 
 

Nova gamma MDC per al control de la màxima demanda

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius, per a tot tipus de consumidors, sigui l'aplicació de diferents fórmules per a la reducció de la factura elèctrica. Per tenir èxit en aquest àmbit, CIRCUTOR ha desenvolupat el nou sistema de gestió de màxima demanda i control de potència: Nova gamma MDC (MDC 4 i MDC 20).

 

El principal objectiu de la nova gamma MDC de CIRCUTOR és la de realitzar el control de la màxima demanda d'una instal·lació. Per assolir aquest objectiu, l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que han de ser no prioritàries) a la fi d'assegurar que no s'excedeixi la potència màxima contractada, evitant ensurts en el rebut elèctric. A més, la gamma estesa MDC-20 permet un control per tarifes per adequar la connexió de las càrregues als períodes de menys cost energètic, evitant pics de consum per simultaneïtat de càrregues.

 

MDC-4: Analitzador per al control de la màxima demanda per nivell.

                 
MDC-4 Control máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions por excés de potència.
 •  
 • Disposa d'un analitzador de xarxes integrat.
 •  
 • Rellotge intern per a la sincronització de maxímetre.
 •  
 • Gestiona fins a 4 sortides independents.
 •  
 • Evita excessos per simultaneïtat en la connexió de càrregues.
 •  
 • Permet ajustar el vostre contracte a la realitat de la vostra instal·lació.
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-4. Control per nivell de màxima demanda.
 

 
 
 

MDC-20: Registrador de dades amb servidor web per a la gestió de la màxima demanda

                 
MDC-20 Gestión máxima demanda  
   
 • Evita penalitzacions per excés de potència.
 •  
 • Gestiona fins a 6 sortides i 8 entrades independents.
 •  
 • Connexió/desconnexió de càrregues segons prioritat programada.
 •  
 • Gestiona de fins a 48 entrades/sortides remotes per comunicacions RS-485 (usant LM 4I/O).
 •  
 • Controla automàticament la màxima demanda segons condicions, aplicant calendaris, perfils, etc.
 •  
 • Simula el comportament del sistema segons programació de l'equip.
 •  
 • Envia correus electrònics amb missatges personalitzats.
 •  
 • Guarda històrics superiors a un any.
 •  
 • Compatible amb qualsevol mestre de comunicació XML.
 •  
 • Genera i enregistra variables personalitzables per l'usuari (EnPI, %, kg, CO2, Euros, etc.).
 •  
 
                 
  

Més informació: MDC-20. Control predictiu de màxima demanda.
 

 
 
                 
  

Article: Com evitar penalitzacions per màxima demanda.

 
 
 

 

TCP1RS+ : Nou conversor RS-485 / Ethernet

 

Accediu de forma segura i assequible.

 

Amb el nou convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR tindreu una forma segura d'accedir a les instal·lacions des de qualsevol lloc. Informeu-vos a: Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485

                   
convertidor tcp1rs circutor  

És flexible:

 

• Converteix RS-485 – Ethernet.
 • Amb alimentació alterna.
 • Funció mestre-esclau estàndard o Routing.

 

És segur: accés amb usuari i contrasenya.
 És compacte

 

• Ocupa només 2 mòduls de Rail DIN .
 • Amb alimentació multi-rang (196…253 Vc.a.).

 

Tant si voleu crear una nova instal·lació, com si necessiteu actualitzar-ne alguna per accedir de forma remota, el convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR us ajudarà de forma ràpida i molt competitiva. Entreu ara a la web i sol·liciteu informació a : Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485.

 
 
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT